Endring i andel arbeidsledige siden forrige måned (%)

-50

-25

0

+25

+50

Kilder: NAV | Kartverket | Leaflet