Munin Samfunnsfag

Munin Samfunnsfag er en læringsressurs hvor innholdet dekker kompetansemålene i samfunnsfag for ungdomstrinn og mellomtrinn, og hvor nyhetsartiklene danner ryggraden i læringsressursen. I tillegg til bruk i samfunnsfag kan innholdet brukes tverrfaglig, f.eks. knyttet mot naturfag, norsk, KRLE, mat og helse, kunst og håndverk osv. Læringsressursen Munin Samfunnsfag vil alltid være oppdatert og aktuell, samtidig […]
For å lese artikkelen må du ha abonnement på Munin.buzz. Bestill her