Lokale og nasjonale religions- og trossamfunn

Sikhisme, Bahá’í-religionen, Jehovas vitner og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige nye religiøse bevegelser og samtale om ulike former for nyreligiøs og naturreligiøs praksis, herunder urfolks naturreligion – wicca
For å lese artikkelen må du ha abonnement på Munin.buzz. Bestill her

Sikhisme

Bahai

Jehovas vitner

Eksterne ressurser